Erfrecht nieuws!

Per 1 september jl. heeft er een wetswijziging plaatsgevonden die van belang is voor erfgenamen.

Als men erfgenaam wordt, kan men in hoofdlijnen drie dingen doen:

  1. De nalatenschap zuiver aanvaarden (de erfgenaam ontvangt dan de 'baten' van de nalatenschap maar staat ook voor de 'lasten'/schulden van de nalatenschap. Indien de nalatenschap onvoldoende baten bevat om de lasten te voldoen, dan kan het privé vermogen van de erfgenaam worden aangesproken.)
  2. De nalatenschap beneficiair aanvaarden (de erfgenaam staat dan niet voor lasten/schulden die niet door de baten kunnen worden voldaan. De erfgenaam hoeft een tekort dus niet uit zijn privé vermogen aan te vullen.)
  3. De nalatenschap verwerpen (De erfgenaam wordt dan geacht nimmer erfgenaam te zijn geweest.)

 

Voor de wetswijziging was er al zeer snel sprake van zuiver aanvaarden. Zuivere aanvaarding kan namelijk plaatsvinden door een handeling. Het meenemen van kleine emotionele spullen uit de woning van de overledene, zoals bijvoorbeeld een fotoalbum, een schilderij, een oude theepot van oma, enzovoort, kon al een daad van zuivere aanvaarding opleveren. Een nietsvermoedende erfgenaam kon daardoor de nalatenschap onbewust zuiver aanvaarden. Op zich is dit geen ramp, maar als na verloop van tijd blijkt dat de overledene behoorlijke schulden had dan zit de erfgenaam toch wel met de gebakken peren. Als de schulden niet uit de nalatenschap konden worden voldaan, dan kon het privé vermogen van de erfgenaam worden aangesproken.

Per 1 september jl. is er minder snel sprake van een daad van zuivere aanvaarding. De erfgenamen kunnen kleine emotionele spullen, zoals fotoalbums, knutselwerkjes e.d. mee naar huis nemen. Kostbare spullen kunnen ook meegenomen worden of worden opgeslagen, zolang maar bekend is welke spullen dit zijn en waar de spullen zich bevinden. U mag geen spullen onttrekken/verstoppen voor de eventuele schuldeisers. Bewaren en opslaan mag wel. Als een erfgenaam dus het zilverwerk mee naar huis neemt uit angst voor diefstal, dan is dus dus nog geen zuiver aanvaarden. Na verloop van tijd kan de erfgenaam zijn keuze duidelijk maken en er nog voor kiezen om beneficiair dan wel zuiver te aanvaarden. Door de wetswijziging is er dus minder snel sprake van zuivere aanvaarding en heeft (het privé vermogen van) de erfgenaam betere bescherming.

Daarnaast is er nog een 'escape' voor het geval de erfgenaam pas later ontdekt dat de overledene schulden had. Nadat een erfgenaam een schuld ontdekt, kan hij binnen drie maanden na het ontdekken hiervan bij de kantonrechter langs gaan met het verzoek om alsnog beneficiair te kunnen aanvaarden. Deze 'escape' is geen gemakkelijke weg. Het moet namelijk gaan om een schuld die niet gemakkelijk was te ontdekken. De erfgenaam heeft dus wel een onderzoeksplicht.

Door de wetswijziging krijgt de erfgenaam dus meer bescherming. Om ellende te voorkomen blijft het ook onder het nieuwe recht verstandig om bij twijfel over eventuele schulden beneficiair te aanvaarden.

 

Advocaat Femke de Reus heeft een speciale opleiding erfrecht gevolgd, en staat u graag te woord indien u vragen heeft of advies wenst te ontvangen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen.

Reus Advocatuur

0592- 269 881

www.reusadvocatuur.nl