Nieuws op het gebied van alimentatie !!!!!!!!!

Enige tijd geleden is er een prejudiciële vraag aan de Hoge Raad gesteld. Het antwoord is 9 oktober 2015 gepubliceerd.

Kort samengevat blijkt uit het antwoord dat de alimentatieberekeningen anders uitgevoerd zullen moeten gaan worden.

Tot op heden werd in de praktijk het kindgebonden budget (inclusief de alleenstaande ouderkop) afgetrokken van de behoefte van het kind. Uit het antwoord van de Hoge Raad blijkt dat voortaan het kindgebonden budget (inclusief de alleenstaande ouderkop) niet van de behoefte van het kind moet worden afgetrokken, maar in de draagkracht van de alimentatie-ontvanger moet worden verwerkt.

Deze nieuwe wijze van berekenen, zal in veel gevallen waarschijnlijk andere uitkomsten tot gevolg gaan hebben.

 

Via onderstaande link kunt u het gepubliceerde document nalezen:

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2015:3011

 

Reus Advocatuur 
Het kantoor voor o.a. uw alimentatiezaken!

0592- 269 881