Wijzigingen in het arbeidsrecht voor werknemers en werkgevers!

Welke veranderingen zijn er voor u als werkgever en werknemer per 1 januari jl.?

- Aanzegverplichting voor de werkgever;
- Proeftijd mag alleen bij een arbeidscontract met een duur van langer dan 6 maanden;
- Concurrentiebeding mag bij een arbeidscontract voor bepaalde tijd alleen bij zwaarwegende bedrijfsbelangen.

* De aanzegverplichting voor de werkgever
Bij een arbeidscontract van 6 maanden of meer heeft de werkgever per 1 januari jl. een aanzegverplichting gekreggen. Deze verplichting komt er op neer dat werkgevers uiterlijk 1 maand voor het einde van het arbeidscontract aan de werknemer schriftelijk kenbaar moeten maken of het contract wel of niet zal worden verlengd. Als de werkgever deze verplichting niet nakomt, zal hij een schadevergoeding van 1 maand loon aan de werknemer moeten betalen. Het recht op deze schadevergoeding zal na 2 maanden vervallen.
Voor de werkgever is het dus van belang om de aanzegtermijn duidelijk in de agenda te zetten. Voor de werknemer is het van belang om bij te houden of de werkgever correct aan zijn aanzegverplichting heeft voldaan en om - bij niet correcte aanzegging - tijdig aanspraak op deze schadevergoeding te maken. Bij niet tijdig handelen zal de werknemer namelijk met lege handen achterblijven!

* Proeftijd
Een proeftijd is per 1 januari jl. alleen toegestaan bij arbeidscontracten van langer dan 6 maanden. Als u als werkgever een proeftijd wilt overeenkomen, zult u dus een contract met een duur van minimaal 6 maanden en 1 dag overeen moeten komen. Bent u werknemer met een contract van 6 maanden of korter en uw werkgever stelt dat er een proeftijd is op grond waarvan hij opzegt, dan moet u daarmee niet akkoord gaan.

* Concurrentiebeding
Bij arbeidscontracten voor bepaalde tijd zal een concurrentiebeding alleen bij zwaarwegende bedrijfsbelangen mogelijk zijn. Als u als werkgever een concurrentiebeding overeen wenst te komen, zult u daarom zeer goed moeten motiveren waarom voor een bepaalde functie een concurrentiebeding van zwaarwegend belang voor het bedrijf is. U moet dus per functie een zeer goede motivatie hebben! Aangezien er nog geen jurisprudentie met betrekking tot deze wijziging is, is het momenteel moeilijk aan te geven wanneer een werknemer een concurrentiebeding succesvol aan kan vechten.

 

Reus Advocatuur, uw advocaat in Assen!
Helder, betrokken en betaalbaar.

0592- 269 881